Logo
Фото галерии

Четиридневна регата по река Тунджа
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   

 
За събитието...
Като част от дейностите по проект Съкровищата на дивата Тунджа – едно незабравимо преживяване“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция към Министерството на Регионалното развитие, който се изпълнява от Сдружение “Бизнес център – Елхово” се проведе четиридневна регата по река Тунджа.
Регатата се бе разделена на два етапа, като първите два дни тя се проведе в България по маршрут Коневец – Елхово и Елхово – Срем, а останалите два ни се проведе в Турция до град Одрин.

В първия ден каякарите от България и Турция, след като разпънаха своите палатки в близост до град Елхово имаха възможността да гребат от село Коневец до град Елхово. По поречието на Тунджа участниците в регатата имаха възможността да насладят на двата резервата в района Долна и Горна Топчия, а след дългият и изтощителен ден участниците в регатата имаха възможността да се насладят на вкусна храна, благословен от свещеник Николай Станчев, който отслужи молебен за здраве и благоденствие.

Втория ден от регатата участниците гребаха от Елхово до село Срем. Особеното по този маршрут е, че участниците преминават през местността Балабана, в която има вековни лонгозни гори. Възможността да се насладят на тази красива природа от самото корито на Тунджа е нещото, което запечатва най-голям спомен, споделят част от участниците.

Останалите два дни, участниците гребаха по поречието на Тунджа, но на територията на Турция. В продължение на два дни, те достигнаха една от най-южните точки на град Одрин – мостът на Екмекчизаде Ахмет паша, който е построен през периода 1608 – 1615 г. по нареждане на Екмекчизаде Ахмет паша от архитекта Седефкяр ага.

Освен гребането, участниците споделиха няколко приятни вечери на открито, в които не липсваше музиката на живо, както и традиционните хора и танци традиционни и за двете държави участнички.
partners

This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Bulgaria – Turkey IPA Cross-Border Programme. The contents of this publication are the sole responsibility of Association “Business Center - Elhovo" and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme

© The treasures of wild Tundzha- one unforgettable experience
Privacy | Contacts