Logo
Фото галерии
 
Обучение по управление на туристически каяк
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
 
За събитието...
Сдружение “Бизнес център - Елхово” организира обучение по управление на туристически каяк в река Тунджа. Проведени бяха 3 обучения, като част от проект „Съкровищата на дивата Тунджа – едно незабравимо преживяване“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция към Министерството на Регионалното развитие.

В обученията се включиха над 50 човека, основно млади хора, които преживяха приятната емоция от управлението на туристически каяк. Участниците в обученията бяха запознати с необходимата екипировка за каякинг, основни моменти за безопасност, техники за гребане и управление на каяк, маневриране и преодоляване на препятствия по реката, оказване на помощ на бедстващи във водата и др.

За изтощените от гребане участници бе организиран кетъринг на открито до реката.
partners

This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Bulgaria – Turkey IPA Cross-Border Programme. The contents of this publication are the sole responsibility of Association “Business Center - Elhovo" and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme

© The treasures of wild Tundzha- one unforgettable experience
Privacy | Contacts