Logo
Фото галерии
Еко кампания
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
 
За събитието...
На 7 май се проведе Екоакция за почистване на крайбрежната ивица на река Тунджа край град Елхово. Инициативата се проведе под наслов „Да пазим реката – тя е нашето богатство!“ и е част от проект на Бизнес център – Елхово „Съкровищата на дивата Тунджа – едно незабравимо преживяване“. Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция към Министерството на Регионалното развитие

В акцията взеха участие и ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Елхово, които почистиха района на спортните площадки в градския парк. Акцията включваше полезна и забавна част, като след почистването децата участваха в няколко забавни и спортни игри. За финал изморените герои ги очакваше барбекю, с което екоакцията се превърна в един забавен за децата пикник на открито.

Организаторите благодарят на всички ученици взели участие в екоакцията!
partners

This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Bulgaria – Turkey IPA Cross-Border Programme. The contents of this publication are the sole responsibility of Association “Business Center - Elhovo" and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme

© The treasures of wild Tundzha- one unforgettable experience
Privacy | Contacts