Logo
Дивата Тунджа...

Река Тунджа е изключително привлекателна дестинация за туристи каякари. Още в древността реката е била плавателна и се е ползвала от Траките като търговски път. По протежението на реката в близост до град Елхово, от с. Коневец до с Срем са разположени три резервата с лонгозни гори, а в близост до нея са и редица обекти на културния туризъм.

Красивата природа и богатата растителност по поречието на реката правят изключително интересно преминаването с каяк. Съчетанието на лонгозни гори в природните резервати -"Горна топчия", "Долна топчия" и "Балабана" с уникалните за страната флора и фауна, както културните и исторически обекти предлагат едно незабравимо приключение.

В най долната си част реката преди да излезе от границите на България преминава през живописния тунджански каньон наречен „Даркая”, където става по бърза и буйна. В този участък р.Тунджа става атрактивна за търсещите адреналин и благоприятства спускане с мини рафтове.

Пътуването с лодка по реката дава възможност на туриста да се докосне до природата по един съвсем различен начин и да достигне до девствени красоти, недостъпни от друго място. Именно поради тази причина речния туризъм по р. Тунджа ще набира все по голяма популярност сред туристите.

Река Тунджа край Одрин предлага изключително подходящи условия за речен туризъм, организиране на разходки с лодки и каяци и превръщането на реката в един атрактивен плавателен път.  

 

Четиридневна регата по река Тунджа

Като част от дейностите по проект Съкровищата на дивата Тунджа – едно незабравимо преживяване“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция към Министерството на Регионалното развитие, който се изпълнява от Сдружение “Бизнес център – Елхово” се проведе четиридневна регата по река Тунджа.

Регатата бе разделена на два етапа, като първите два дни тя се проведе в България по маршрут Коневец – Елхово и Елхово – Срем, а останалите два ни се проведе в Турция до град Одрин.

В първия ден каякарите от България и Турция, след като разпънаха своите палатки в близост до град Елхово имаха възможността да гребат от село Коневец до град Елхово. По поречието на Тунджа участниците в регатата имаха възможността да насладят на двата резервата в района Долна и Горна Топчия, а след дългият и изтощителен ден участниците в регатата имаха възможността да се насладят на вкусна храна, благословен от свещеник Николай Станчев, който отслужи молебен за здраве и благоденствие.

[+] Всички събития
partners

This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Bulgaria – Turkey IPA Cross-Border Programme. The contents of this publication are the sole responsibility of Association “Business Center - Elhovo" and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme

© The treasures of wild Tundzha- one unforgettable experience
Privacy | Contacts