Logo
Връзки...

Активен туризъм в Странджа и Сакар

Този сайт е предназначен за любители на активния туризъм, които проявяват интерес към Югоизточна Тракия и по специално планинете Странджа и Сакар, заедно с техните периферии. В сайта са посочени и описани най- впечатляващите природни и антропогенни забележителности в тази част на Европа, с изключително богата история, разнообразие от туристически забележителности и запазена природа
www.thracianroutes.eu

БИЗНЕС ЦЕНТЪР – ЕЛХОВО

Сдружение „БИЗНЕС ЦЕНТЪР – ЕЛХОВО“ има за цел със законни средства да подпомага развитието на бизнеса, младежките инициативи, спорта и културата, да съдейства за генериране на нови идеи, обмяна на информация и заимстване на опит от развити пазарни общества за намаляване нивото на безработицата в региона, подпомага неправителствения сектор и създава блогоприятни условия за неговото развитие.
bcelhovo.org

Тронка

„ТРОНКА” е марката, под която искаме да представим най-добрите български биологични продукти отгледани в региона на планините Странджа и Сакар – земя, прочута от древността с богатствата си от билки с изключителна лечебна сила. В труда си „Изследвания върху растенията“ Теофраст (370 — ок. 285 г. пр.н.е.), наричан баща на ботаниката, казва, че Тракия е най-богатият на лечебни треви район в тогавашния свят. Билките и подправките стоят в основата на природното лечение, обогатявано и развивано столетия наред от жреци, монаси и лечители.
tronka.com

Extreme Adventure G&P

Проект „Устойчиво развитие на селското стопанство чрез увеличаване на капацитета и създаване на инструменти за подкрепа на бизнеса” се изпълнява за българската страна от Сдружение „Бизнес център – Елхово” и за турската страна от „Областната комисия по ориза” в гр. Ипсала.
sast.eu

Проект „Устойчиво развитие на селското стопанство чрез увеличаване на капацитета и създаване на инструменти за подкрепа на бизнеса”

Extreme Adventure G&P организира тиймбилдинг програми, пейнтбол игри, туристически преходи и водни походи с каяк по всички български реки, язовири и Черно море. Всичко това за нас не е просто работа, а истинско удоволствие.
www.adventuresbg.com

Elhovo.Org

Туристическа информация за град Елхово и района на Долна Тунджа. Хотели в Елхово, ресторанти, забележителности, резервати, долмени, селски и екотуризъм.
www.elhovo.org

Природен парк “Странджа”

Парка обхваща централна Странджа с излаз към Черно море. Сред забележителностите са пещерите и изворите край река Младежка, пещера Еленина дупка край село Бяла вода, пещера Махарата край село Кости и мраморните куполни гробници в местностите Мишкова нива и Пропада. В парка се срещат 54 вида бозайници и 261 вида птици.
www.strandja.bg

 
partners

This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Bulgaria – Turkey IPA Cross-Border Programme. The contents of this publication are the sole responsibility of Association “Business Center - Elhovo" and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme

© The treasures of wild Tundzha- one unforgettable experience
Privacy | Contacts